CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, August 3, 2010

SEJARAH TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Apakah Teori Belajar Sosial?

Teori pembelajaran sosial yang dicadangkan oleh Albert Bandura mungkin telah menjadi teori yang paling berpengaruh dalam pembelajaran dan pembangunan. Sementara itu, ianya banyak berasaskan pada konsep-konsep asas teori belajar tradisional, Bandura percaya bahawa penguatan langsung tidak boleh untuk semua jenis pembelajaran.

Teorinya menambah elemen sosial, dengan alasan bahawa orang boleh mempelajari maklumat baru dan perilaku dengan melihat orang lain. Ianya dikenali sebagai belajar observasional (atau model), jenis pembelajaran ini boleh digunakan untuk menerangkan pelbagai perilaku.

Beradarkan teori pembelajaran sosial ini, Bandura berpendapat bahawa manusia belajar dari satu sama lain, melalui pemerhatian, peniruan, dan model. Teori ini sering disebut sebagai jambatan antara teori belajar behavioris dan kognitif kerana meliputi perhatian, memori, dan motivasi.

seseorang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku. "Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan: dari mengamati orang lain, satu bentuk idea tentang bagaimana perilaku baru dilakukan, dan pada kesempatan kemudian maklumat ini kod berfungsi sebagai panduan untuk bertindak." (Bandura). Sosial teori belajar menjelaskan perilaku manusia dalam hal interaksi pengaruh timbal-balik terus menerus antara kognitif, perilaku, dan persekitaran.

Konsep Dasar Belajar Sosial
Seseorang dapat belajar melalui pemerhatian.

Belajar observasional

Dalam kajian terkenal "Bobo boneka", Bandura menunjukkan bahawa anak-anak belajar dan meniru perilaku yang mereka telah diamati
pada orang lain. Anak-anak dalam kajian Bandura dilihat melakukan tindakan kekerasan terhadap boneka Bobo. Anak-anak itu kemudian dibenarkan untuk bermain di sebuah bilik dengan boneka Bobo, mereka mula meniru tindakan agresif mereka sebelum diperhatiakan.Bandura mengenalpasti tiga model asas pembelajaran observasional:

1. Model hidup, yang melibatkan seorang individu sebenarnya mendemonstrasikan atau bertindak seperti perilaku

2. Model pembelajaran verbal, yang melibatkan keterangan dan penjelasan tentang perilaku.
3. Model simbolik, yang melibatkan watak nyata atau rekaan memaparkan perilaku dalam buku-buku, filem, program televisyen, atau media online.


Sumber :

http://psychology.about.com/od/developmentalpsychology/a/sociallearning.htm

http://www.learning-theories.com/social-learning-theory-bandura.html

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

ALBERT BANDURA (1925 hingga kini )


PENGENALAN..


Teori pembelajaran sosial ini di pelopori oleh Albert Bandura ( 1925 hingga kini ). Albert bandura terkenal kerana telah banyak membuat kajian tentang cara bagaimana manusia belajar melalui cara pemerhatian. Sebagai contoh, beliau telah mengkaji bagaimana kanak-kanak belajar melalui modelling.

Selain itu, Bandura juga mengkaji bagaimana persepsi kita terhadap ancaman boleh mempengaruhi rembesan neurotransmitters serta hormon yang berkaitan dengan tekanan kedalam pengaliran darah. Oleh itu, beliau telah mengutarankan satu konsep penting yang dikenali sebagai efikasi kendiri. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Bandura telah berjaya mengembangkan satu teori kognitif sosial mengenai bagaimana manusia berfungsi.

Menurut beliau, kita adalah makhluk yang bersifat proaktif, sentiasa membuat refleksi kendiri, mempunyai kebolehan kawalan kendiri dan berupaya mengurus diri. Ini bermakna kita bukan organisme yang hanya bersifat reaktif terhadap faktor-faktor dalam persekitaran atau implus dalaman kita.


Sumber:-

PHD, C. L. (2008). Murid dan alam belajar. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.